DEKNINGSANSLYSER FOR DIGITAL INFRASTRUKTUR

DEKNINGSANSLYSER FOR DIGITAL INFRASTRUKTUR

ERCOM utfører dekningsmålinger for utendørs og innendørs dekning, og vi utarbeider en uavhengig dekningsrapport med dekningskart ved et avsluttet arbeid. Rapporten analyserer dagens- og gjeldende dekning for alle typer teknologier som mobilnett, bredbåndsnett, radiobredbånd og DAB testing. Vi legger frem mulige løsningsforslag med en estimert kostnadsoversikt for evt. forbedringer for å oppnå optimal dekning. Vi kan som konsulenter også bistå med tekniske utbedringer.

Dekningsrapporten kan brukes som grunnlag for en søknad om bredbåndsmidler fra Nkom og andre støtteordninger. Målingene kan brukes som dokumentasjon i samtaler med innholdsleverandører.ERCOM har utført små og store deknings analyser for rundt 60 norske kommuner i Norge.

Mobil
Norge har i dag et godt utviklet mobilnett, men det er fortsatt mange som opplever at de ikke har optimal dekning der de er. Dekningen påvirkes av mange faktorer. Dekningen kan være avhengig av om man har 2G, 3G eller 4G eller hva slags antenner man har, om man er ute eller inne, eller hva slags bygg eller landskap man befinner seg i.  Om det er langt til nærmeste basestasjon eller om det er mange som bruker nettet kan også spille inn. I Norge måler operatørene selv sin dekning, og publiserer egne dekningskart.  Våre målinger blir gjort i området og vi bruker bil eller båt for å måle hele kommuner eller deler av områder avhengig av behovet til kunden. Når dette er gjort blir målingene analysert og et dekningskart blir lagd.

Bredbånd
Hvert år siden 2014 har Stortinget bevilget penger for å bidra til at alle husstander i Norge kan få et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. Det er Nkom som forvalter ordningen. Denne ordningen er kun for norske kommuner. Nkom sender ut dekningskart til kommuner ønsker å søke. Disse kartene er bygget på statistikk som at gjør disse ikke alltid stemmer. våre analyser er gjort ute i områdene med god kjent måle verktøy.  ønsker din kommune eller bedrift en dekningsanslyse ta kontakt.

+47 41675380