Site Acquisition

ERCOM utfører oppdrag innenfor site acquisition. Det kan handle om tillatelsene og avtalene som er nødvendige når planleggingen er ferdig og nye prosjekter skal gjennomføres. Vi tar kontakt med grunneier og huseiere for å skaffe byggetillatelse og gravetillatelse hos kommunen.

ERCOM følger kunden fra lokalisering til ferdigstillelse av et prosjekt. I forbindelse med lokalisering av oppstillingsplass for en site bistår vi i praktiske så vel som juridiske problemstillinger.

Vi bistår Mobiloperatører og Bredbåndsoperatører med site acquisition. Vi finner riktig plassering av kabelgrøfter eller plassering av basestasjon. Uavhengig av om det er på toppen av et tak eller midt i skogen. Ved inngåelse av avtale mellom juridisk grunneier og kunden, sørger ERCOM for at riktig dokumentasjon foreligger og at vilkår og eventuelle utgifter avklares før undertegnelse av avtalen. Våre site acquisition agenter har meget god teknisk kompetanse som bidrar til å finne riktig løsninger. Dette gjør at kostnader kan spares på et tidlig tidspunkt.

Vi tar ansvaret for følgene:

- Avtaleforhandling med bygg-/grunneiere.

- Avtaleforhandler for kjøp/salg av E-tjenester

- Prosjektering

- Byggesøknader og Gravesøknader

- Tinglysing av avtaler

- Kabel påvisninger

- Skiltplan

- HMS 


Ta kontakt dersom det behov for bistand til dette.

+47 41675380