• Fiberutbygging i Rømskog

  Posted on Aug 26, 2018

  <p><strong>Fiber utbygging i Rømskog</strong></p> <p>Rømskog kommune har siden 2014 arbeidet for å løse dekningsutfordringer for sine innbyggere. De har gjennomført dekningsmålinger for mobil og bredbånds nett, samt hatt møter med mobil og bredbåndleverandører.</p> <p>Det har blitt søkt støtte fra NKOM hvert år siden 2015. I 2016 bevilget Nkom kr 500 000 til bredbånd i Trosterud/Sandem. Dataservice AS bygger fiber i Trosterud, beboere på strekningen Sundtangen – bedehuset vil også få tilbud. Strekningene Sandem – Sundet og bedehuset – kirken vil få tilbud når kommunalt avløp legges der. ERCOM skal prosjektere og lede prosjekt...</p>

 • Telecomworld Berlin - OPP i HØYDEN, NED I DYBDEN

  Posted in NEWS on Apr 30, 2018

  OPP i HØYDEN, NED I DYBDEN

 • Skiptvet digital

  Posted in PRO-ERCOM on Nov 15, 2016

  ERCOM bistår Skiptvet Kommune med utbygging av fiber til Skiptvet samfunnet.

 • Hvalerbredband AS

  Posted in PRO-ERCOM on Nov 15, 2016

  Fiber til Hvaler samfunnet, ERCOM bistår Hvaler bredbånd med utbyggingen av et lokalt bredbåndsnett på Hvaler.

+47 41675380