EROCM har hatt følgene roller i prosjektet
• Dekningsanalyser (Mobil og Bredbånd)
• Utarbeidet styringsdokumenter, forretningsmodell, organisasjonsmodell etc.
• Nettverk design
• Prosjektering av passiv og aktiv nettverk
• Web integrasjoner mot CRM og Klarna.
• Nettside design og marked design (Pakter, skilter, og filmer)

Forhistorien til Hvaler bredbånd
Hvaler kommune har i flere år hatt utfordringer med mobil og bredbåndsdekning på øyene. I 2015 valgte Hvaler kommune og gjennomføre en dekningsanalyse for mobil og dekningen til bredbåndet på alle øyer. Analysen viste at bredbåndsdekningen i Hvaler er meget redusert og svært ustabil. Rapporten laget et godt grunnlag på veien videre hvordan løse disse utfordringene. Det ble vurdert flere ulike modeller. Valget ble til slutt å etablere et kommunalt heleid aksjeselskap, som skal ha ansvar for bredbåndsutbyggingen på Hvaler.

Om Hvaler bredbånd AS
Hvaler kommune har i løpet av flere år investert i utbygging av et kommunalt fibernett og etablerer ett nytt selskap som skal tilrettelegge for den videre utbygningen i åpnet fibernett.

Det kommunale fiberselskapets oppgave vil bli å bygge et smart og fleksibelt nett med god kapasitet for fremtiden. Selskapet vil stå som eier og er ansvarlig for drift av eksisterende fibernett og den videre utbyggingen. Det vil bygges ut område for område slik at innbyggere, næringslivbedrifter og hytteeiere får muligheten til å koble seg på fibernettet.

Fri konkurranse
Det kommunale fiberselskapet skal stå som leverandør av det elektroniske kommunikasjonsnettet. Med en slik modell vil det være fri konkurranse og alle tjenesteleverandører vil konkurrere på like vilkår. Sluttkunden vil med denne løsningen kunne velge ulike tjenesteleverandører til tv og Internett. Kommunen vil videre bruke fibernettet til egne tjenester som velferdstjenester, overvåkning av VA-nett, skoler, barnehager etc.

Se mer på hjemmesiden.

Posted in PRO-ERCOM on Nov 15, 2016

+47 41675380