Skiptvet kommune Kommunestyre har besluttet å etablere et heleid kommunalt aksje selskap «Skiptvet digital AS» Selskapet som skal stå for utbygging av stamnettet og drift av nettet.

EROCM har hatt følgene roller i prosjektet
• Dekningsanalyser (Mobil og Bredbånd)
• Utarbeidet styringsdokumenter, forretningsmodell, organisasjonsmodell etc.
• Nettverk design
• Prosjektering av passiv og aktiv nettverk
• Deltagelse i styringsgruppe.

Skiptvet kommune har store utfordringer med områder med dårlig mobil og bredbåndsdekning. ERCOM har gjennomført dekningsanalyse for mobil og bredbånds for Skiptvet kommune. Analysen viste at bredbåndsdekningen i kommunen var meget redusert og svært variabel. Rapporten viser og hvilke utfordringer det er med utbygging av robust og godt fibernett.

Les mer på Skiptvetdigital.no

EROCM har nå følgene roller i fiberprosjektet
• Planlegging og Prosjketering
• Oppsett av Nettverk og IP/NETT
• Bistår med Salg og markesøring • Deltar i oppgradering av Skiptvet kommunes infrastruktur (Nettverk og trdålsønettverk)

Posted in PRO-ERCOM on Nov 15, 2016

+47 41675380