Fiber utbygging i Rømskog

Rømskog kommune har siden 2014 arbeidet for å løse dekningsutfordringer for sine innbyggere. De har gjennomført dekningsmålinger for mobil og bredbånds nett, samt hatt møter med mobil og bredbåndleverandører.

Det har blitt søkt støtte fra NKOM hvert år siden 2015. I 2016 bevilget Nkom kr 500 000 til bredbånd i Trosterud/Sandem. Dataservice AS bygger fiber i Trosterud, beboere på strekningen Sundtangen – bedehuset vil også få tilbud. Strekningene Sandem – Sundet og bedehuset – kirken vil få tilbud når kommunalt avløp legges der. ERCOM skal prosjektere og lede prosjektet videre, med å finne en løsning for husstander i områdene hvor det ikke skal legges kommunalt avløp. Prosjektet skal gi 150 husstander, fordelt på 8 områder i kommunen tilgang til fibernett. Prosjektet starter i september 2018, og ferdigstilles August 2019.

EROCM har følgene roller i prosjektet
• Dekningsanalyser (Mobil og Bredbånd) (2014-2017)
• Konsulent/Rådgiver i møte med tjenesteleverandører (2014-2018)
• Søker for NKOM milder (2015-2018)
• Prosjektering og bygging av passiv p2p fibernett

Posted on Aug 26, 2018

+47 41675380